Podmínky používání platformy GUIDER

Tyto podmínky stanoví pravidla  pro využívání služeb nabízených prostřednictvím platformy „www.mallorcaguider.com“. (dále jen „platforma“), které společnost Summerguider, S.L. (dále jen „Guider“) zpřístupňuje uživatelům internetu (dále jen „uživatel“). Před provedením rezervace prostřednictvím platformy GUIDER si prosím přečtěte Pravidla a podmínky používání našich služeb. V souladu se zákonem Ley 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, zákonem Ley 7/1998 ze dne 13. dubna o všeobecných smluvních podmínkách a Real Decreto Legislativo 1/2007 ze dne 16. listopadu, kterým se schvaluje znění zákona o ochraně spotřebitelů a uživatelů; vás informujeme o následujících informacích týkajících se činnosti naší platformy GUIDER:

Bez tytułu (300×300 px)

Informace o Summerguider SL / Identificación y Titularidad

 • NÁZEV / NOMBRE: Summerguider SL 

 • ADRESA / DIRECCIÓN: calle RAFAEL CALAFELL 8, 07013 Palma, Baleares

 • NIF: B10556074

 • E-MAIL: info@mallorcaguider.com 

 • Summerguider SL je registrována na Ministerstvu cestovního ruchu Baleárských ostrovů pod číslem MT/179 a má všechna potřebná povolení a licence, které jsou k provozování tohoto druhu činnosti na Baleárských ostrovech nezbytné. Tyto informace si můžete ověřit na oficiálních vládních internetových stránkách: https://www.caib.es/cathosfront/cens

 •  Número de Inscripción / číslo licence: MT/179 

 •  Web www.mallorcaguider.com 

Obecné podmínky

 • Prostřednictvím platformy mallorcaguider.com mají uživatelé možnost rezervovat a nakupovat online cestovní služby, jejichž organizátorem je společnost Summerguider SL a/nebo jejichž realizaci zajišťuje externí dodavatel na Mallorce.
 • Služby poskytované společností GUIDER jako zprostředkovatelem spočívají v poskytování přístupu k platformě a ve správě „online“ a zpracování rezervací provedených uživateli; tj. společnost GUIDER v tomto případě vystupuje pouze jako zprostředkovatel a smlouva je uzavřena mezi uživatelem a dodavatelem. GUIDER se zavazuje předat Dodavateli příslušné údaje o rezervaci a zaslat Uživateli e-mail s potvrzením rezervace ve formátu poukazu.
 • Na naší platformě jsou k dispozici pouze vybrané a osvědčené produkty a služby. Jejich implementace je založena na spolupráci s místními společnostmi a agenturami. Naše webové stránky fungují jako organizátor nebo zprostředkovatel v závislosti na vybrané službě.
 • Smlouva je uzavřena se společností Summerguider SL jménem a ve prospěch poskytovatelů služeb. Poskytovatelé připravují své Služby podle našich požadavků a pověřují platformu GUIDER uzavíráním obchodních transakcí a vybíráním plateb od Uživatelů.
 • Jakékoli námitky týkající se poskytovaných služeb je třeba adresovat přímo správci služby. V případě, že se námitky týkají Služeb poskytovaných externími Poskytovateli, bude společnost Summerguider SL v této záležitosti působit jako prostředník.
 • Využíváním služeb poskytovaných platformou zákazník prohlašuje, že jsou mu všechna ustanovení těchto smluvních podmínek jasná a srozumitelná a že všechna ustanovení těchto smluvních podmínek bez výhrad přijímá.
 • Podmínky mohou být kdykoli změněny. Jakékoli změny nebo úpravy Podmínek budou Uživatelům sděleny při jejich prvním přístupu na Platformu bezprostředně po změně Podmínek.
 •  

Používání platformy GUIDER

 • GUIDER je jednoduchá a nekomplikovaná platforma, díky které se vaše dovolená na Mallorce stane nezapomenutelným zážitkem.
 • Přístup k platformě je omezen na osoby starší osmnácti (18) let.
 • Uživatel má volný a bezplatný přístup k platformě. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že přístup k Platformě a její používání provádí svobodně a vědomě na vlastní odpovědnost a že správné používání Platformy je nezbytnou součástí jejího řádného fungování.
 • Uživatel se zdrží jakéhokoli jednání nebo opomenutí, které by vedlo k porušení platných právních předpisů, morálky a veřejného pořádku nebo k porušení práv třetích stran.
 • Platforma je k dispozici v různých jazycích: polštině, maďarštině, španělštině a češtině, a její používání je rychlé a nekomplikované pro ty, kteří mají minimální znalosti o používání počítače nebo jiného mobilního zařízení, internetu a online plateb.

Provedení rezervace

 • Pro provedení rezervace vybrané služby z platformy GUIDER je nutné připojení k internetu.
 • Pro správné provedení rezervace je nutné vyplnit všechna požadovaná pole rezervačního formuláře dostupného na platformě, poté je potvrdit a provést platbu. V případě jakýchkoli komplikací vám doporučujeme kontaktovat zákaznický servis e-mailem nebo prostřednictvím chatu dostupného na Platformě.
 • Údaje potřebné k provedení rezervace jsou: jméno, název hotelu nebo ubytování, kontaktní číslo, e-mailová adresa – podívejte se na zásady ochrany osobních údajů.
 • Nesprávně uvedené informace mohou mít vliv na problémy se službou nebo ji zcela znemožnit.
 • Před rezervací si pečlivě přečtěte popis produktů a služeb. Věnujte pozornost podrobnostem o tom, co je a co není zahrnuto v ceně (transfery, stravování). V některých popisech mohou být důležité informace týkající se úrovně dovedností, zdatnosti, věku atd.
 • Při rezervaci fakultativního výletu by měl uživatel věnovat pozornost výběru hotelu a sběrného místa, které mu bude přiděleno. Pokud se hotel nebo letovisko ve formuláři nezobrazí, obraťte se na zákaznický servis.
 • Před provedením rezervace by si měl uživatel přečíst Podmínky rezervace a storna platné pro tuto webovou stránku.
 • Pokud byla rezervace a platba úspěšně provedena, obdržíte e-mailem potvrzení a všechny potřebné informace k dokončení služby.
 • Pokud máte jakékoli pochybnosti nebo chcete provést změny ve své rezervaci, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.
 • Tím, že uživatel během procesu rezervace označí, že souhlasí s podmínkami rezervace, prohlašuje, že se seznámil s podmínkami platformy a je si vědom jejich důsledků.

Zavedení služby

 • Po provedení platby je na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem zaslán poukaz, který je potvrzením rezervace a uzavřením smlouvy se službou GUIDER.
 • Pro uplatnění zakoupené služby musí mít zákazník elektronický nebo papírový voucher/vstupenku a předložit jej před nástupem do autobusu nebo u vstupu do vybrané turistické atrakce. Voucher je zákazníkovi zaslán po připsání platby na účet. Na jízdence musí být zřetelně uvedeno číslo rezervace a údaje o zákazníkovi.
 • Časy vyzvednutí u fakultativních výletů uvedené na letence by se neměly měnit. V opačném případě bude klient o změnách informován telefonicky. Pokud k takovým změnám dojde, je to výhradně pro pohodlí a blaho klienta a pro zlepšení programu zájezdu.
 • V případě fakultativních výletů se uživatel musí dostavit na určené místo ve stanovenou dobu, aby se mohl výletu zúčastnit. Doporučuje se dostavit se 10 minut před časem uvedeným na vstupence. V případě zpoždění autobusu o více než 15 minut kontaktujte nouzové telefonní číslo uvedené na elektronické vstupence.
 • Pokud se uživatel nedostaví ve stanovenou dobu na místo vyzvednutí uvedené na letence, nemůže požadovat vrácení peněz.
 • Uživatel se musí dostavit na místo setkání uvedené na jízdence ve smluvený čas. Naše autobusy jsou vybaveny kontrolním systémem GPS a v případě, že se zákazník nedostaví na správné místo ve správný čas, má organizátor informace o přesné poloze autobusu a může ji prokázat.
 • Jste zodpovědní za posouzení svého zdravotního stavu a zdravotního stavu ostatních účastníků ve vaší péči tak, aby služba mohla být provedena zcela bezpečně a proveditelně.
 •  

Ceny

 • Snažíme se, aby naše ceny byly konkurenceschopné a odpovídaly službám.
 • Všechny ceny uvedené na webových stránkách jsou aktuální k datu zveřejnění.
 • Cenu do značné míry ovlivňuje typ zájezdu nebo atrakce, program, délka trvání, transfery atd.
 • Vyhrazujeme si právo povzbudit uživatele k provedení rezervace prostřednictvím propagačních akcí a kampaní.
 • Informace o slevách a akcích můžete zveřejnit přímo na platformě, na sociálních sítích nebo u našich přátel GUIDER 🙂
 • Ceny našich produktů a zájezdů jsou uvedeny v EURO. V této měně probíhají také platby.
 • Ceny uvedené na webových stránkách zahrnují DPH platnou ve Španělsku.
 • Ceny pro děti

  děti od 3 do 12 let mají slevu, která se automaticky vypočítá při vyplnění rezervačního formuláře.

  děti od 0 do 2 let nás navštěvují zdarma


  • V bezplatné variantě od 0 do 2 let, která je zdarma, nemají děti v autobuse zajištěno vlastní sedadlo – sedí na klíně svých pečovatelů. Pokud chcete, aby vaše dítě mělo v autobuse samostatné místo, musíte si zakoupit variantu se slevou pro dítě.
  • Průvodce nebo jiná osoba pověřená organizátorem je oprávněna v případě pochybností ověřit věk dítěte. Věk dítěte se počítá podle roku narození v dokladu nebo pasu.

Platby

 • Platby ve službě GUIDER probíhají přes 100% zabezpečené brány, jako jsou Stripe a Paypal.
 • Platba kartou se provádí prostřednictvím platformy provozované subjektem oprávněným autorizovat a zúčtovávat platby a poskytovat platební služby, což umožňuje bezpečné provádění plateb kreditní kartou.
 • Při rezervaci bude z kreditní nebo debetní karty zákazníka stržena celá uvedená částka.
 • Platbu kreditní kartou může provést držitel karty nebo jím pověřená osoba. Neoprávněné použití cizí kreditní karty k úhradě rezervace je podle zákona trestným činem proti majetku a je trestné podle článku 278. trestního zákoníku. Jakýkoli pokus o spáchání výše uvedeného trestného činu bude Službou neprodleně oznámen příslušným orgánům činným v trestním řízení.
 • Zadáním údajů o kreditní kartě zákazník souhlasí s autorizací karty až do výše částky splatné za rezervaci. Autorizace proběhne nejpozději 24 hodin po provedení rezervace.
 • V případě nedostatečné autorizace, možnosti zablokování dlužné částky na kartě nebo v případě, že není možné platit kreditní kartou určitého typu, by měl zákazník kontaktovat servisní linku telefonicky nebo e-mailem.

Dokumenty

 • dokladem potvrzujícím objednanou službu je poukaz, který bude zákazníkovi doručen elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v rezervačním formuláři.
 • Poukaz je zároveň jízdenkou a pro poskytnutí služby je třeba jej předložit buď elektronicky, nebo v papírové podobě. Jeho nepředložení se může rovnat odmítnutí služby ze strany poskytovatele.
 • Zákazník odpovídá za to, že mu byl poukaz potvrzující objednanou službu úspěšně doručen a že obsahuje správné údaje. V případě jakýchkoli komplikací se obraťte na zákaznický servis platformy GUIDER. Za provedení tohoto kroku je odpovědný uživatel.

Pravidla pro vracení a změny

 • Podmínky pro zrušení a změnu rezervace jsou uvedeny v textu popisu každé služby nebo produktu. Podmínky pro zrušení a změnu rezervace budou rovněž uvedeny v potvrzovacím e-mailu, který obdržíte po potvrzení rezervace.
 • Všechny změny nebo zrušení rezervace musí být potvrzeny zákaznickým servisem prostřednictvím e-mailu.
 • Při změně rezervace platí cena uvedená v době změny.
 • Při zrušení rezervace obdrží zákazník příslušné potvrzení e-mailem. Pokud takový e-mail neobdržíte, kontaktujte nás prosím.
 • Organizátor a poskytovatel si vyhrazují právo zrušit službu bez udání důvodu. Obvykle je toto rozhodnutí dáno nedostatečným počtem účastníků, uzavřením zařízení nebo jinými důvody, které pořadatel nemůže ovlivnit.
 • V případě odstoupení od smlouvy ze strany služby GUIDER má zákazník nárok na vrácení peněz.
 • Správce si vyhrazuje právo na změny a úpravy programu nebo služeb v případech tzv. vyšší moci způsobené například povětrnostními jevy, klimatickými podmínkami, dopravními nehodami nebo jinými okolnostmi, které jsou mimo kontrolu organizátora nebo poskytovatele. Za okolnosti „vyšší moci“ se považují situace, které nemůžeme předvídat ani jim nijak zabránit. Zákazník bude o těchto okolnostech a z nich vyplývajících změnách co nejdříve informován.
 • V případě nedostavení se do určeného zařízení nebo na sběrné místo v dohodnutém termínu, zrušení nebo přeobjednání služby mimo dohodnutý termín a pravidla bude zákazníkovi účtován poplatek za rezervaci.

Stížnosti

 • Zákazníci nespokojení se zájezdem nebo jinou službou zakoupenou u společnosti GUIDER mohou podat stížnost našemu týmu nejpozději do 14 pracovních dnů od data poskytnutí služby, aby společnost mohla stížnost důkladně prošetřit.
 • Stížnost lze zaslat elektronicky nebo písemně na adresu sídla Summerguider SL. Za tímto účelem uveďte přesné údaje uživatele a správné číslo rezervace, jakož i kontaktní e-mailovou adresu spolu s podrobným popisem situace.
 • Správce se zavazuje stížnost posoudit do 14 pracovních dnů od jejího obdržení e-mailem.

PRÁVA DUŠEVNÍHO A PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

 • Platforma je výhradním vlastnictvím společnosti SummerGuider SL, stejně jako texty, grafika, fotografie, videa atd.
 • Obsah této platformy (mimo jiné ochranné známky, text, grafika, loga, ikony, obrázky, zvukové soubory a software) je majetkem společnosti GUIDER nebo jejích poskytovatelů obsahu a je chráněn zákony o duševním vlastnictví.
 • Reprodukce, distribuce, přenos, kopírování, veřejná komunikace nebo transformace celé platformy nebo jejích částí je bez souhlasu vlastníka platformy GUIDER zakázána.
 • Platforma umožňuje zveřejňovat názory uživatelů na používání zakoupených služeb. Uživatelé udělují vlastníkovi Platformy bezplatnou licenci s výhradou sublicence a bez jakýchkoli zeměpisných a/nebo časových omezení k používání, šíření, sdělování veřejnosti, úpravě a/nebo reprodukci těchto názorů. Společnost GUIDER je oprávněna názory Uživatelů jakýmkoli způsobem přetvářet, upravovat a/nebo používat pro reklamní a/nebo propagační účely.
 •  

Akce a slevy

Zveme vás, abyste si přečetli informace, abyste mohli plně vědomě a ve svůj prospěch využívat naši nabídku:

 • Slevový kód GUIDER2024 je aktivní od 7. ledna 2024 do 31. března 2024.
 • Slevový kód se vztahuje pouze na rezervace provedené do 31. března 2024 a může se vztahovat na služby, které budou poskytnuty později. O splatnosti slevy rozhoduje datum provedení kompletní rezervace.
 • Kód opravňuje uživatele k získání slevy -10 % na všechny fakultativní výlety dostupné na našem webu v záložce „Výlety“.
 • Slevový kód neopravňuje ke slevě na atrakce, vstupenky ze sekce „ATRAKCE“ a další námi nabízené služby.
 • Slevový kód lze použít na všechny rezervace provedené výhradně online prostřednictvím našich webových stránek mallorcaguider.com, rezervace provedené prostřednictvím jiných kanálů nebudou mít nárok na propagaci.
 • Slevový kód je nutné před platbou zadat správně do příslušného políčka v rezervačním formuláři. Sleva se počítá automaticky.
 • Slevový kód lze použít vícekrát.
 • slevu nelze kombinovat s jinými akcemi.
 • Pokud bude později k dispozici jiný dostupný termín zájezdu, zákazník změní plány nebo se rozhodne zrušit svou rezervaci, lze tak učinit vždy do 24 hodin před začátkem aktivity a získat plnou náhradu. Storno podmínky jsou uvedeny v popisu každé služby.

AKCE DEN ŽENY

 • Kampaň probíhá od neděle 3. března 2024 do pátku (do 23:59) 8. března 2024.
 • Účast v kampani je otevřena všem zákazníkům rezervujícím si zájezd v uvedeném termínu s přihlédnutím k věkovým požadavkům a omezením popsaným v programu zájezdu.
 • Dámy, které si zarezervují zájezd ve výše uvedené lhůtě, dostanou dárek.
 • Dárek bude k vyzvednutí v den zájezdu. Zábavy se mohou zúčastnit rezervace provedené jménem někoho jiného nebo jako dárek.
 • V takovém případě nám po provedení rezervace zašlete zprávu s číslem rezervace a heslem „Den žen“. Pokud se jedná o rezervaci více účastníků, obdrží každý z nich dárek, pokud nám zašlete zprávu s číslem rezervace a heslem „DEN ŽEN“ a uvedete počet účastníků, kteří se v den zájezdu dostaví. Podmínkou získání dárku je absolvování zájezdu.
 • Pokud zákazník zájezd zruší, znamená to, že se nebude moci akce zúčastnit. Pokud bylo rezervováno více zájezdů, bude dárek udělen pouze jednou, bez ohledu na počet rezervovaných zájezdů.
 • Akce se vztahuje na služby dostupné v sekci „TOURS“ (https://mallorcaguider.com/tours/): Dračí jeskyně, Akvárium Capital & Palma, Alcudia & Formentor, Valldemossa & Sa Foradada, Palma & Valldemossa, Island Tour, Treasures Mallorca, Palma Tour.
 • Akce se nevztahuje na rezervace „ATTRACTION“.
Bez tytułu (300×300 px) (1)

Máte dotaz nebo návrh?

Snažíme se, aby naše společnost a nabízené služby byly pro každého transparentní a srozumitelné. Pokud se nás chcete na cokoli zeptat, nečekejte déle a pošlete nám zprávu. Odpovíme na všechny otázky. Velmi nám záleží na tom, aby pro vás využívání služeb dostupných na našich webových stránkách bylo potěšením a zpestřením vašeho pobytu na Mallorce. Jsme otevřeni všem návrhům a zajímá nás názor našich klientů. Pokud se s námi chcete podělit o své dojmy nebo připomínky, pošlete nám prosím zprávu. Usnadníte nám tak zlepšování našich služeb!

Slovníček

Uživatel – je fyzická osoba, která používá platformu

GUIDER a využívá služby poskytované společností SummerGuider SL.


Platforma/Služba – webová stránka, na které je k dispozici kompletní nabídka s podrobnými informacemi o ní s možností rezervace a platby.


Služba – námi nabízená aktivita v podobě zájezdu, produktu nebo jiné turistické aktivity.
Organizátor – Summerguider SL


Dodavatel – zprostředkovatel nebo dodavatel, který poskytuje nebo provádí službu nebo její část.


Voucher – elektronická vstupenka, kterou Uživatel obdrží po zaplacení Služby a která musí být v elektronické nebo papírové podobě v okamžiku zahájení Služby.


Fakultativní výlet – služba dostupná na platformě, aktivita prodávaná společně s dopravou do a z ubytování, může se jednat o celodenní nebo půldenní výlet.


Zákaznický servis – oddělení odpovědné za udržování kontaktu s uživateli prostřednictvím e-mailové adresy nebo chatu dostupného na webových stránkách.