Nečekejte na prázdniny! Rezervujte nyní a ušetřete 🌟 Při rezervaci zadejte kód GUIDER2024 a získejte skvělou slevu.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti GUIDER

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana soukromí vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o oběhu těchto údajů (RGPD) a organickým zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince 2018 o ochraně osobních údajů a zaručení digitálních práv (LOPDGDD) chceme prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů podrobně vysvětlit podmínky shromažďování osobních údajů společností SUMMERGUIDER, S.L. (dále jen „GUIDER“) a účel jejich zpracování. Používání a shromažďování informací o uživatelích webových stránek omezujeme na nezbytné minimum, které je nutné k poskytování služeb na nejvyšší úrovni. To vše z obavy o bezpečnost uživatelů našich webových stránek.

Kdo je zodpovědný za zpracování vašich údajů?

Tyto webové stránky jsou majetkem společnosti SUMMERGUIDER S.L., registrované ve Španělsku pod číslem NIF B10556074 se sídlem na adrese Calle Rafael Calafell 8, 07013 Palma, Illes Balears – Španělsko, s číslem licence přiděleným Ministerstvem cestovního ruchu Baleárských ostrovů: Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: info@mallorcaguider.com

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Platforma GUIDER umožňuje svým uživatelům registraci a sjednávání služeb, přičemž osobní údaje jsou shromažďovány, když:

 • když nás uživatel kontaktuje přímo prostřednictvím e-mailu nebo kontaktních formulářů dostupných na platformě nebo prostřednictvím sociálních médií,
 • když uživatel zakoupí produkt nebo službu prostřednictvím platformy GUIDER nebo prostřednictvím nabídek dostupných na sociálních sítích,
 • když se uživatel přihlásí k odběru newsletteru,
 • prostřednictvím souborů cookie – naše webové stránky obsahují soubory cookie, které shromažďují informace o návštěvnosti webových stránek, doporučujeme, abyste si přečetli níže uvedené zásady používání souborů cookie, kde naleznete veškeré podrobnosti,

Za jakým účelem shromažďujeme osobní údaje?

Platforma GUIDER používá osobní údaje svých uživatelů k následujícím účelům:

pro uzavření smlouvy,
ke správě rezervací,
k provádění a poskytování služeb,
k získávání a analýze statistik,
pro informační účely, pro odpovědi na zprávy obdržené prostřednictvím dostupných formulářů/e-mailů/sociálních médií.
zasílání obchodních informací uživatelům, a to telefonicky, e-mailem, SMS/MMS, instant messagingem nebo jinými rovnocennými komunikačními prostředky souvisejícími se službami GUIDER, pouze pokud uživatel udělil souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely,
za účelem kontroly kvality a zlepšení stávajících služeb a produktů,
za účelem personalizace služeb,

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Osobní údaje uživatelů budou zpracovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, jakož i pro uchovávání údajů v souladu s obchodním právem, zejména s ohledem na zákonné promlčecí lhůty, a pro zpracování případných nároků:

 • doba nezbytná pro plnění smlouvy,
  dobu nezbytnou pro plnění zákonných povinností,
  dobu, po kterou právní předpisy vyžadují uchovávání údajů, např. daňové a podobné předpisy,
  doba, po kterou se promlčují smluvní nároky,
  doba, dokud nevyjádříte svůj nesouhlas,
  doba do odvolání souhlasu

Kterým příjemcům mohou být vaše údaje předány?

V závislosti na účelu shromažďování osobních údajů mohou mít k těmto informacím přístup následující osoby:

 • cestovní kanceláře a zprostředkovatelé třetích stran, kteří jsou přímo spojeni s rezervací provedenou uživatelem za účelem poskytnutí služby,
  orgánům veřejné správy a státním orgánům v případech, kdy je to vyžadováno, existuje zákonná povinnost nebo pokud se domníváme, že existují dostatečné indicie a/nebo podezření, že se jedná o protiprávní nebo trestný čin,
  Subjekty a platební platformy
  zaměstnanci, smluvní partneři a společnosti jednající jménem společnosti GUIDER jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Jaká máte práva, když nám poskytnete osobní údaje?

Pokud zpracováváme vaše údaje, měli byste vědět, že:

 • máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům,
  máte právo na úpravu a doplnění svých osobních údajů,
  máte právo na vymazání svých osobních údajů z naší databáze,
  máte právo omezit správu svých osobních údajů,
  pokud si to budete přát, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat, s výjimkou případů, kdy je nutné je dále zpracovávat z oprávněných důvodů nebo pro uplatnění či obhajobu případných nároků.
  svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat,
  pokud nás chcete informovat o rozhodnutích týkajících se zpracování vašich osobních údajů, měli byste nás kontaktovat zasláním e-mailu na adresu info@mallorcaguider.com nebo písemně na poštovní adresu uvedenou v části 1 těchto zásad,
  pokud to považujete za vhodné, můžete podat stížnost u příslušného orgánu, v tomto případě u Španělské agentury pro ochranu údajů (https://www.aepd.es).

Další informace

Přijetí a souhlas

Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů, souhlasí se zpracováním osobních údajů společností GUIDER, jak je popsáno výše a pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, a že je přijímá.

Zabezpečení osobních údajů

Správce zabezpečuje jím zpracovávané osobní údaje v souladu s obecně platnými předpisy o ochraně osobních údajů a bezpečnosti informací.

Používání platformy nezletilými osobami

Naše služby jsou určeny výhradně dospělým osobám. V tomto smyslu vědomě neshromažďujeme informace od nezletilých osob. Pokud jste otec, matka nebo zákonný zástupce a domníváte se, že nám vaše dítě nebo svěřenec zaslal osobní údaje, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu na adresu contact@mallorcaguider.com.

Kontakt s vlastníkem platformy

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se ochrany údajů nebo chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese contact@mallorcaguider.com.

Uživatel – fyzická osoba, které správce poskytuje elektronické služby prostřednictvím webových stránek.

Platforma – webová stránka „mallorcaguider.com“.

Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel přistupuje k Webovým stránkám.

Osobní údaje – znamenají informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („subjekt údajů“); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby.

Souhlas – souhlasem subjektu údajů se rozumí svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů prostřednictvím prohlášení nebo jasného potvrzujícího úkonu souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

Nabídka – informace o nejdůležitějších vlastnostech služby

Shromažďování údajů
Pro provedení rezervace služeb dostupných na našich webových stránkách je nutné poskytnout údaje potřebné ke zpracování objednávky: V závislosti na typu rezervované atrakce může být nutné získat i další informace, například číslo letu nebo věk účastníků.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy, včetně rezervace a nákupu produktů a služeb.

Bez tytułu (300×300 px)

Soubory cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se odesílají do vašeho zařízení při návštěvě webové stránky. Soubory cookie obsahují mimo jiné adresu webové stránky, ze které pocházejí, nastavení provedená uživatelem webové stránky, údaje zadané do formulářů. Mechanismus souborů cookie neshromažďuje žádné osobní údaje ani důvěrné informace ze zařízení uživatele webových stránek. Používáním webových stránek uživatel souhlasí s používáním souborů cookie.

 1. Správce služby má k dispozici IP adresy uživatelů a informace o začátku, konci a rozsahu jejich používání webových stránek zaznamenané v systémových protokolech. Tyto informace slouží ke statistickým průzkumům a týkají se pouze toho, jaká IP adresa a kdy byla Webová stránka použita, a nejsou spojovány s žádnými dalšími osobními údaji jednotlivých Uživatelů.
  Webové stránky neshromažďují žádné informace automaticky, s výjimkou informací obsažených v souborech cookie (tzv. „cookies“).
 2. Soubory cookie používá správce k provozu webových stránek, včetně rozpoznání zařízení uživatele a zobrazení stránek webových stránek způsobem přizpůsobeným individuálním potřebám uživatele, jakož i k vytváření statistik webových stránek. Soubory cookie se nepoužívají k získávání osobních údajů Uživatelů.
 3. Uživatel může kdykoli zablokovat instalaci souborů cookie, vymazat trvalé soubory cookie nebo jinak změnit podmínky ukládání nebo přijímání souborů cookie pomocí příslušných možností svého internetového prohlížeče, např. funkce „cookie“:    v aplikaci Internet Explorer,
  prohlížeče Mozilla Firefox,
  prohlížeči Chrome,
  prohlížeči Opera nebo
  prohlížeči Safari.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že vypnutí souborů cookie, které jsou nezbytné pro procesy ověřování, zabezpečení a udržování uživatelských preferencí, může ztížit a v krajním případě i znemožnit používání webových stránek.
 5. Soubory cookie může uživatel po jejich uložení vymazat prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče, programů určených k tomuto účelu nebo pomocí příslušných nástrojů dostupných v operačním systému používaném uživatelem. Pokud nejsou cookies zablokovány, znamená to souhlas s jejich používáním a ukládáním do paměti zařízení.
 6. Na propojené webové stránky se vztahují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů (včetně používání souborů cookie).
 7. Uživatelé, kteří si po prostudování informací dostupných na webových stránkách nepřejí, aby byly soubory cookie uchovávány v jejich webovém prohlížeči, by je měli po ukončení návštěvy webových stránek ze svého prohlížeče vymazat.

Poslední aktualizace: Palma, 30/03/2023