Regulamin oraz warunki korzystania z platformy GUIDER

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem platformy „www.mallorcaguider.com” („Platforma”), którą Summerguider, S.L. („Guider”) udostępnia użytkownikom Internetu („Użytkownik”). Zanim dokonasz rezerwacji za pomocą platformy GUIDER zaponzaj się z Regulaminem oraz warunkami korzystania z naszego serwisu.  Zgodnie z Ustawą Ley 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, Ustawą Ley 7/1998 z dnia 13 kwietnia o ogólnych warunkach kontraktowych oraz Real Decreto Legislativo 1/2007 z dnia 16 listopada zatwierdzającym tekst ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników; Informujemy o następujących informacjach dotyczących działalności naszej platformy GUIDER:

Bez tytułu (300×300 px)

Informacje o Summerguider SL / Identificación y Titularidad

 • NAZWA / NOMBRE: Summerguider SL 

 • ADRES / DIRECCIÓN: calle RAFAEL CALAFELL 8, 07013 Palma, Baleares

 • NIF: B10556074

 • E-MAIL: info@mallorcaguider.com 

 • Summerguider SL wpisany jest do rejestru Ministerstwa Turystyki Balearów pod numerem: MT/179 i posiada wszelkie niezbędne pozwolenia oraz licencje potrzebne do wykonywania tego typu działalności na Balearach. Informacje te można zweryfikować na oficjalnej stronie rządowej: https://www.caib.es/cathosfront/cens

 •  Número de Inscripción MT/179 

 • Sitio Web www.mallorcaguider.com

 • Enlace a la hoja de quejas y reclamaciones / Link do oficjalnego formularza reklamacyjnego:
  https://cim.conselldemallorca.cat/sacws-api/arxiu/apiArxiuServlet?id=75640&lang=es 

Warunki ogólne

 • Za pośrednictwem Platformy mallorcaguider.com Użytkownicy mają możliwość zarezerwowania i zakupienia online Usług turystycznych; których Organizatorem jest Summerguider SL lub/i ich realizacja odbywa się przez zewnętrznego Dostawcę na terenie Majorki. 
 • Usługi świadczone przez GUIDER jako pośrednika polegają na udostępnieniu Platformy oraz na zarządzaniu „online” i przetwarzaniu rezerwacji dokonywanych przez Użytkowników; tj. GUIDER w takim wypadku działa jedynie jako pośrednik, a Umowa zostaje nawiązana między Użytkownikiem a Dostawcą. GUIDER zobowiązuje się do przekazania odpowiednich danych rezerwacji Dostawcy oraz przesłania Użytkownikowi wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację w formacie Vouchera.
 • Na naszej Platformie dostępne są wyłącznie wyselekcjonowane i sprawdzone produkty i usługi. Ich realizacja odbywa się na zasadzie współpracy z lokalnymi firmami i agencjami. Nasza strona pełni funkcję Organizatora lub Pośrednika w zależności od wybranej Usługi. 
 • Umowa zawierana jest z Summerguider SL  w imieniu i na rzecz Dostawców Usług. Dostawcy przygotowują swoje Usługi według naszych wymagań i upoważniają platformę GUIDER do zawierania transakcji handlowych oraz do pobierania płatności od Użytkowników. 
 • Wszelkie zastrzeżenia co do zrealizowanych Usług powinny być skierowane bezpośrednio do Administratora Serwisu. W przypadku, kiedy zastrzeżenia będą dotyczyć usług wykonywanych przez zewnętrznych Dostawców firma Summerguider SL będzie pełniła rolę mediatora w sprawie.  
 • Korzystając z Usług świadczonych przez Platformę, Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
 • Regulamin może w każdej chwili ulec zmianie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w momencie pierwszego dostępu do Platformy niezwłocznie po zmianie Regulaminu. 
 •  

Korzystanie z platformy GUIDER

 • GUIDER to prosta i nieskomplikowana w obsłudze Platforma, dzięki której Twoje wakacje na Majorce będą niezapomnianym przeżyciem.
 • Dostęp do Platformy jest ograniczony dla osób fizycznych, które ukończyły osiemnaście (18) lat.
 • Użytkownik posiada swobodny i bezpłatny dostęp do Platformy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że  dostęp i korzystanie z Platformy odbywa się swobodnie i świadomie, na jego wyłączną odpowiedzialność; oraz że prawidłowe użytkowanie Platformy jest istotnym elementem dobrego funkcjonowania Platformy. 
 • Użytkownik powstrzyma się od wszelkich działań lub zaniechań, które pociągają za sobą naruszenie obowiązującego prawa, moralności i porządku publicznego lub naruszenie praw osób trzecich. 
 • Platforma jest dostępna w różnych językach: w języku polskim, węgierskim, hiszpańskim, oraz czeskim a jej obsługa jest szybka i nieskomplikowana dla osób, które posiadają minimalną wiedzę na temat obsługi komputera lub innego urządzenia mobilnego, Internetu oraz płatności internetowych. 
 •  

Dokonywanie rezerwacji

 • Aby dokonać Rezerwacji wybranej Usługi z Platformy GUIDER niezbędne jest połączenie z Internetem. 
 • W celu poprawnego dokonania Rezerwacji należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rezerwacyjnego dostępnego na Platformie, a następnie je potwierdzić i dokonać płatności. Przy jakichkolwiek komplikacjach zachęcamy do kontaktu z obsługą klienta drogą mailową lub przez czat dostępny na Platformie. 
 • Dane potrzebne do dokonania rezerwacji to: imię i nazwisko, nazwa hotelu lub miejsca zakwaterowania, numer kontaktowy, adres email – sprawdź politykę prywatności. 
 • Błędnie podane informacje mogą wpłynąć na problemy z realizacją usługi lub całkowicie ją uniemożliwić. 
 • Przed dokonaniem rezerwacji dokładnie zapoznaj się z opisem produktów i usług. Zwróć uwagę na szczegóły dotyczące tego co jest zawarte w cenie, a co nie (transfery, posiłki). W niektórych opisach mogą pojawić się istotne informacje dotyczące poziomu umiejętności, sprawności fizycznej, wieku, itd. 
 • Rezerwując Wycieczkę fakultatywną Użytkownik powinien zwrócić uwagę na wybór hotelu oraz przypisany do niego punkt zbiórki. Jeśli hotel lub miejscowość nie wyświetla się w formularzu należy skontaktować się z obsługą klienta.
 • Przed dokonaniem rezerwacji Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem, Warunkami Rezerwacji oraz Anulacji obowiązujących w tym Serwisie 
 • Jeśli rezerwacja i płatność zostały wykonane pomyślnie na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie oraz wszystkie potrzebne informacje do zrealizowania Usługi. 
 • Jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości bądź chcesz wprowadzić modyfikacje do Twojej rezerwacji skontaktuj się z Obsługą klienta. 
 • Użytkownik zaznaczając w procesie rezerwacji, że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Platformy i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

Realizacja Usługi

 • Po dokonaniu płatności na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłany jest Voucher, który jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji i zawarcia umowy z serwisem GUIDER. 
 • Aby zrealizować wykupioną Usługę klient musi posiadać voucher/bilet w wersji elektronicznej lub papierowej i przedstawić go przed zajęciem miejsca w autokarze lub przy wejściu do wybranej atrakcji turystycznej. Voucher wysyłany jest do klienta po zaksięgowaniu płatności. Na bilecie musi być wyraźnie widoczny numer rezerwacji oraz dane klienta. 
 • Godziny zbiórek na Wycieczki fakultatywne podane na Bilecie nie powinny ulec zmianie. W innym wypadku klient zostanie powiadomiony o zmianach drogą telefoniczną lub telefonicznie. Jeśli nastąpią takie zmiany to wyłącznie w trosce o komfort i  dobro Klienta i ulepszenie programu wycieczki. 
 • W przypadku Wycieczek fakultatywnych Użytkownik musi pojawić się w wyznaczonym miejscu o podanym czasie, aby wziąć udział w wycieczce. Zaleca się przybycie na miejsce 10 minut przed określonym na bilecie czasie. W przypadku opóźnienia autobusu większego niż 15 minut prosimy o kontakt na telefon alarmowy podany na Bilecie elektronicznym. 
 • Jeśli Użytkownik nie pojawił się w miejscu zbiórki podanym na Bilecie o wyznaczonej godzinie,  nie może domagać się zwrotu pieniędzy. 
 • Użytkownik musi pojawić się w określonym na bilecie Miejscu zbiórki o ustalonej godzinie. Nasze autokary wyposażone są w system kontroli GPS i w przypadku, gdy Klient  nie pojawi się we właściwym miejscu o właściwym czasie organizator dysponuje informacją o dokładnym położenie autokaru i potrafi to udowodnić. 
 • Użytkownik zobowiązany jest do oceny stanu zdrowia własnego oraz innych uczestników, nad którymi sprawuje opiekę, aby realizacja Usługi była w pełni bezpieczna i możliwa do realizacji. 
 •  

Ceny

 • Dokładamy wszelkich starań aby nasze ceny były konkurencyjne i adekwatne do Usług.
 • Wszystkie ceny podane w Serwisie są aktualne na dzień publikacji.
 • Na cenę w dużej mierze wpływa rodzaj wycieczki lub atrakcji, program, czas trwania, transfer, itd.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zachęcania Użytkowników do dokonania rezerwacji promocjami i akcjami promocyjnymi. 
 • Informacje na temat rabatów i promocji mogą zostać umieszczone bezpośrednio na platformie, w mediach społecznościowych lub u naszych SummerGuidowych przyjaciół 🙂 
 • Ceny naszych produktów i wycieczek podane są w walucie EURO. Również w tej walucie odbywają się płatności. 
 • Podane na stronie ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w Hiszpanii.
 • Ceny dla dzieci

  dzieci od 3 do 12 lat mają zniżkę, która zostanie naliczona automatycznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego

  dzieci od 0 do 2 lat zwiedzają z nami bezpłatnie 

  • W opcji darmowej 0-2 lata, która jest bezpłatna, dzieci nie mają gwarantowanego własnego miejsca w autobusie – siedzą na kolanach opiekunów. Jeśli chcesz aby Twoje dziecko miało odrębne miejsce w autobusie należy wykupić opcję ze zniżką dziecięcą. 
  • Przewodnik lub inna osoba wyznaczona przez organizatora są upoważnieni do sprawdzenia wieku dziecka w przypadku wątpliwości. Wiek dziecka liczony jest według roku urodzenia w dowodzie lub paszporcie.

Płatności

 • Płatności w Serwisie GUIDER są obsługiwane przez 100% bezpieczne bramki jak Stripe oraz Paypal. 
 • Płatność kartą kredytową dokonywana jest za pośrednictwem platformy prowadzonej przez podmiot legitymujący się stosownymi decyzjami uprawniającymi do autoryzacji i rozliczeń oraz świadczenie usług płatniczych, umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności kartą kredytową.
 • W chwili rezerwacji karta kredytowa lub debetowa klienta zostanie obciążona pełną podaną kwotą. 
 •  Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia rezerwacji jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Serwis odpowiednim organom ścigania.
 • Wpisując dane karty kredytowej Klient wyraża zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za rezerwację. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.
 •  W przypadku braku autoryzacji, możliwości zablokowania należności na karcie lub gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu Klient powinien skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Infolinią Serwisu.

Dokumenty

 • dokumentem potwierdzającym zarezerwowaną usługę jest Voucher , który zostanie dostarczony do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu rezerwacyjnym 
 • Voucher jest jednocześnie biletem i należy go okazać w formie elektronicznej bądź papierowej aby zrealizować usługę. Brak jego okazania może być równoznaczny z odmową realizacji usługi przez Dostawcę.  
 • Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że Voucher potwierdzający zamówioną usługę został mu dostarczony pomyślnie i zawiera prawidłowe dane. W przypadku jakichkolwiek komplikacji należy skontaktować się z Obsługą klienta platformy GUIDER. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie tego kroku. 

Polityka zwrotów i modyfikacji

 • Warunki anulacji i modyfikacji rezerwacji są określone w treści opisu każdej Usługi lub Produktu. Warunki anulowania i modyfikacji zostaną również określone w e-mailu potwierdzającym otrzymanym przez Użytkownika po potwierdzeniu rezerwacji
 • Wszystkie zmiany lub anulacje muszą zostać potwierdzone przez dział obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 • Podczas modyfikacji rezerwacji będzie obowiązywała cena podana w momencie dokonywania zmiany.
 • Kiedy rezerwacja zostanie anulowana, klient otrzyma stosowne potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o kontakt w razie braku takiej wiadomości.
 • Organizator oraz dostawca zastrzegają sobie prawo do anulacji usługi bez podania przyczyny. Zazwyczaj decyzja ta podyktowana jest niewystarczającą ilością uczestników. zamknięciem obiektów lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.
 • W przypadku anulacji ze strony Serwisu GUIDER klientowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów. 
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji programu czy usługi w przypadkach tzw. siły wyższej spowodowanej np zjawiskami pogodowymi, warunkami atmosferycznymi, wypadkami drogowymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od organizatora ani dostawcy. Za okoliczności “siły wyższej” uznaje się sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani w żaden sposób uniknąć. O takich okolicznościach i wynikających z tego zmianach klient zostanie poinformowany najszybciej jak będzie to możliwe. 
 • W przypadku nie pojawienia się w ustalonym terminie w wyznaczonym obiekcie lub w miejscu zbiórki, anulowania lub zmiany rezerwacji Usługi poza ustalonym terminem i zasadami, klient zostanie obciążony kosztem rezerwacji. 

Reklamacje

 • Klienci niezadowoleni z wycieczki lub innej usługi zakupionej w serwisie GUIDER mogą złożyć reklamację do naszego zespołu najpóźniej do 14 dni roboczych, licząc od dnia realizacji Usługi w celu umożliwienia firmie dokładnego rozpatrzenia skargi. 
 • Reklamację można wysłać drogą elektroniczną lub w formie pisemnej na adres siedziny Summerguider SL. W tym celu należy umieścić dokładne dane Użytkownika i prawidłowy numer rezerwacji, oraz adres e-mail do kontaktu wraz z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji. 
 • Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania drogą mailową. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 • Platforma jest wyłączną własnością spółki SummerGuider SL, wraz z tekstami, grafikami, zdjęciami, filmami, itp. 
 • Zawartość tej Platformy (w tym między innymi znaki towarowe, tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, pliki audio i oprogramowanie) jest własnością GUIDER lub jego dostawców treści i jest chroniona prawem własności intelektualnej.
 • Powielanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie lub przekształcanie, w całości lub w części, Platformy jest zabronione bez zgody właściciela Platformy GUIDER.
 • Platforma dopuszcza publikację opinii Użytkowników dotyczących korzystania z zakupionych Usług. Użytkownicy udzielają właścicielowi Platformy licencji nieodpłatnej, podlegającej podlicencjonowaniu oraz bez jakichkolwiek ograniczeń geograficznych i/lub czasowych, na użytkowanie, rozpowszechnianie, komunikację publiczną, adaptację i /lub powielanie tych opinii. GUIDER jest uprawniony do przekształcania, dostosowywania i/lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób opinii Użytkowników w celu prowadzenia działań reklamowych i/lub promocyjnych. 

Promocje i rabaty

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, aby skorzystać z naszej oferty w pełni świadomie i z korzyścią dla siebie:

KOD ZNIŻKOWY GUIDER2024

 • Kod żniżkowy GUIDER2024 jest aktywny w terminie od 7.01.2024 do 31.03.2024. 
 • Kod zniżkowy dotyczy wyłącznie rezerwacji dokonanych przed 31.03.2024 i może dotyczy usług do zrealizowania w późniejszym terminie. O należności zniżki decyduje termin dokonania kompletnej rezerwacji. 
 • Kod upoważnia użytkowników do otrzymania -10% zniżki na wszystkie wycieczki fakultatywne dostępne na naszej stronie w zakładce „WYCIECZKI”.
 • Kod zniżkowy nie upoważnia do otrzymania rabatu na atrakcje, bilety wstępów z sekcji „ATRAKCJE” i inne usługi oferowane przez nas. 
 • Kod zniżkowy można wykorzystać na wszystkie rezerwacje dokonane wyłącznie online przez naszą stronę mallorcaguider.com, rezerwacje dokonane przez inne kanały nie będą objęte promocją. 
 • Kod zniżkowy należy wpisać w poprawny sposób w przeznaczonym do tego miejscu w części formularza rezerwacyjnego przed dokonaniem płatności. Rabat nalicza się automatycznie. 
 • Kod zniżkowy może zostać wykorzystany wielokrotnie. 
 • Kod zniżkowy nie łączy się z innymi promocjami. 
 • Jeśli w późniejszym okresie pojawi się inny dostępny termin wycieczki, Klient zmieni plany lub zdecyduje anulować swoją rezerwację, można to zrobić zawsze do 24 godzin przed rozpoczęciem aktywności otrzymując całkowity zwrot kosztów. Zasady anulacji są podane w opisie każdej usługi. 

AKCJA NA DZIEŃ KOBIET 

 • Akcja trwa w dniach: od niedzieli 3.03.2024 do piątku (godz: 23:59)  8.03.2024 
 • Uczestnictwo w akcji jest otwarte dla wszystkich klientów dokonujących rezerwacji wycieczki w wymienionym okresie z uwzględnieniem wymogów wiekowych i ograniczeń opisanych w programie wycieczek. 
 • Panie, które dokonają rezerwacji wycieczki w wymienionym wyżej okresie, otrzymają upominek.
 • Prezent będzie do odbioru w dniu realizacji wycieczki.
 • Rezerwacje dokonane w czyimś imieniu czy też będące prezentem mogą wziąć udział w zabawie. W takim wypadku po dokonaniu rezerwacji prosimy o przesłanie do nas wiadomości z numerem rezerwacji oraz hasłem „Dzień Kobiet”. 
 • W przypadku, gdy jedna rezerwacja dotyczy kilku Uczestniczek, to każda z nich otrzyma upominek, pod warunkiem, że wyślesz do nas wiadomość z numerem rezerwacji oraz hasłem „DZIEŃ KOBIET” i wskażesz ilość Uczestniczek, które pojawią się w dniu wycieczki.
 • Warunkiem otrzymania prezentu jest realizacja wycieczki.
 • Jeżeli wycieczka zostanie anulowana przez Klienta, oznacza to rezygnację z możliwości uczestnictwa w akcji.
 • Jeśli dokonano rezerwacji większej ilości wycieczek, prezent zostanie przyznany tylko raz, niezależnie od liczby zarezerwowanych wycieczek.
 • Akcja dotyczy usług dostępnych w sekcji „WYCIECZKI” (https://mallorcaguider.com/tours/): Smocze Jaskinie, Stolica & Palma Aquarium, Alcudia & Formentor, Valldemossa & Sa Foradada, Palma & Valldemossa, Objazd Wyspy, Skarby Majorki, Palma Tour. 
 • Akcja nie dotyczy rezerwacji „ATRAKCJI”. 
Bez tytułu (300×300 px) (1)

Masz pytanie lub sugestię?

Dokadamy wszelkich stara aby nasza firma oraz oferowane przez nas Usługi były przejrzyste i jasne dla wszystkich. Jeśli jest cokolwiek, o co chcesz nas zapytać nie czekaj dłużej i wyślij do nas wiadomość. Odpowiadamy na wszystkie pytania.  Jest dla nas bardzo ważne, aby korzystanie z dostępnych na naszej stronie usług było przyjemnością i urozmaiceniem Waszego pobytu na Majorce. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i interesuje nas opinia naszych Klientów. Jeśli chcecie podzielić się z nami wrażeniami lub uwagami prosimy o wiadomość. Ułatwi nam to doskonalenie naszych Usług! 

Słowniczek pojęć

 • Użytkownik – to osoba fizyczna korzystająca z Platformy GUIDER i realizująca usługę dostarczaną przez SummerGuider SL.
 • Platforma/Serwis – strona internetowa, na której dostępna jest kompletna oferta wraz ze szczegółowymi informacjami na jej temat z możliwością rezerwacji i dokonywania płatności.
 • Usługa – to oferowan przez nas aktywność w formie wycieczki , produktu lub innej aktywności turystycznej 
 • Organizator – Summerguider SL 
 • Dosatwca – to pośrednik lub kontrahent, który dostarcza lub realizuje Usługę lub jej część.
 • Voucher – bilet elektroniczny, który Użytkownik otrzyma po dokonaniu płatności za Usługę i jest zobowiązany posiadać go w formie elektronicznej lub papierowej w momencie rozpoczęcia realizacji usługi 
 • Wycieczka fakultatywna – usługa dostępna na platformie, aktywność sprzedawana wraz z transferem z i do miejsca zakwaterowania, może być całodniowa lub półdniowa. 
 • Obsługa klienta – dział, który odpowiedzialny jest za utrzymywanie kontaktu z Użytkownikami poprzez adres email lub czat dostępny na stronie.  
PolskiMagyarČeštinaEspañol