Regulamin oraz warunki korzystania z platformy GUIDER

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem platformy „www.mallorcaguider.com” („Platforma”), którą Summerguider, S.L. („Guider”) udostępnia użytkownikom Internetu („Użytkownik”). Zanim dokonasz rezerwacji za pomocą platformy GUIDER zaponzaj się z Regulaminem oraz warunkami korzystania z naszego serwisu.  Zgodnie z Ustawą Ley 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, Ustawą Ley 7/1998 z dnia 13 kwietnia o ogólnych warunkach kontraktowych oraz Real Decreto Legislativo 1/2007 z dnia 16 listopada zatwierdzającym tekst ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników; Informujemy o następujących informacjach dotyczących działalności naszej platformy GUIDER:

Bez tytułu (300×300 px)

Informacje o Summerguider SL / Identificación y Titularidad

 • NAZWA / NOMBRE: Summerguider SL 

 • ADRES / DIRECCIÓN: calle RAFAEL CALAFELL 8, 07013 Palma, Baleares

 • NIF: B10556074

 • E-MAIL: info@mallorcaguider.com 

 • Summerguider SL wpisany jest do rejestru Ministerstwa Turystyki Balearów pod numerem: MT/179 i posiada wszelkie niezbędne pozwolenia oraz licencje potrzebne do wykonywania tego typu działalności na Balearach. Informacje te można zweryfikować na oficjalnej stronie rządowej: https://www.caib.es/cathosfront/cens

 •  Número de Inscripción MT/179 

 • Sitio Web www.mallorcaguider.com

 • Enlace a la hoja de quejas y reclamaciones / Link do oficjalnego formularza reklamacyjnego:
  https://cim.conselldemallorca.cat/sacws-api/arxiu/apiArxiuServlet?id=75640&lang=es 

Warunki ogólne

 • Za pośrednictwem Platformy mallorcaguider.com Użytkownicy mają możliwość zarezerwowania i zakupienia online Usług turystycznych; których Organizatorem jest Summerguider SL lub/i ich realizacja odbywa się przez zewnętrznego Dostawcę na terenie Majorki. 
 • Usługi świadczone przez GUIDER jako pośrednika polegają na udostępnieniu Platformy oraz na zarządzaniu „online” i przetwarzaniu rezerwacji dokonywanych przez Użytkowników; tj. GUIDER w takim wypadku działa jedynie jako pośrednik, a Umowa zostaje nawiązana między Użytkownikiem a Dostawcą. GUIDER zobowiązuje się do przekazania odpowiednich danych rezerwacji Dostawcy oraz przesłania Użytkownikowi wiadomości e-mail potwierdzającej rezerwację w formacie Vouchera.
 • Na naszej Platformie dostępne są wyłącznie wyselekcjonowane i sprawdzone produkty i usługi. Ich realizacja odbywa się na zasadzie współpracy z lokalnymi firmami i agencjami. Nasza strona pełni funkcję Organizatora lub Pośrednika w zależności od wybranej Usługi. 
 • Umowa zawierana jest z Summerguider SL  w imieniu i na rzecz Dostawców Usług. Dostawcy przygotowują swoje Usługi według naszych wymagań i upoważniają platformę GUIDER do zawierania transakcji handlowych oraz do pobierania płatności od Użytkowników. 
 • Wszelkie zastrzeżenia co do zrealizowanych Usług powinny być skierowane bezpośrednio do Administratora Serwisu. W przypadku, kiedy zastrzeżenia będą dotyczyć usług wykonywanych przez zewnętrznych Dostawców firma Summerguider SL będzie pełniła rolę mediatora w sprawie.  
 • Korzystając z Usług świadczonych przez Platformę, Klient oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Niego jasne i zrozumiałe i akceptuje On wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.
 • Regulamin może w każdej chwili ulec zmianie. Wszelkie zmiany lub modyfikacje Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w momencie pierwszego dostępu do Platformy niezwłocznie po zmianie Regulaminu. 
 •  

Korzystanie z platformy GUIDER

 • GUIDER to prosta i nieskomplikowana w obsłudze Platforma, dzięki której Twoje wakacje na Majorce będą niezapomnianym przeżyciem.
 • Dostęp do Platformy jest ograniczony dla osób fizycznych, które ukończyły osiemnaście (18) lat.
 • Użytkownik posiada swobodny i bezpłatny dostęp do Platformy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że  dostęp i korzystanie z Platformy odbywa się swobodnie i świadomie, na jego wyłączną odpowiedzialność; oraz że prawidłowe użytkowanie Platformy jest istotnym elementem dobrego funkcjonowania Platformy. 
 • Użytkownik powstrzyma się od wszelkich działań lub zaniechań, które pociągają za sobą naruszenie obowiązującego prawa, moralności i porządku publicznego lub naruszenie praw osób trzecich. 
 • Platforma jest dostępna w różnych językach: w języku polskim, węgierskim, hiszpańskim, oraz czeskim a jej obsługa jest szybka i nieskomplikowana dla osób, które posiadają minimalną wiedzę na temat obsługi komputera lub innego urządzenia mobilnego, Internetu oraz płatności internetowych. 
 •  

Dokonywanie rezerwacji

 • Aby dokonać Rezerwacji wybranej Usługi z Platformy GUIDER niezbędne jest połączenie z Internetem. 
 • W celu poprawnego dokonania Rezerwacji należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rezerwacyjnego dostępnego na Platformie, a następnie je potwierdzić i dokonać płatności. Przy jakichkolwiek komplikacjach zachęcamy do kontaktu z obsługą klienta drogą mailową lub przez czat dostępny na Platformie. 
 • Dane potrzebne do dokonania rezerwacji to: imię i nazwisko, nazwa hotelu lub miejsca zakwaterowania, numer kontaktowy, adres email – sprawdź politykę prywatności. 
 • Błędnie podane informacje mogą wpłynąć na problemy z realizacją usługi lub całkowicie ją uniemożliwić. 
 • Przed dokonaniem rezerwacji dokładnie zapoznaj się z opisem produktów i usług. Zwróć uwagę na szczegóły dotyczące tego co jest zawarte w cenie, a co nie (transfery, posiłki). W niektórych opisach mogą pojawić się istotne informacje dotyczące poziomu umiejętności, sprawności fizycznej, wieku, itd. 
 • Rezerwując Wycieczkę fakultatywną Użytkownik powinien zwrócić uwagę na wybór hotelu oraz przypisany do niego punkt zbiórki. Jeśli hotel lub miejscowość nie wyświetla się w formularzu należy skontaktować się z obsługą klienta.
 • Przed dokonaniem rezerwacji Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem, Warunkami Rezerwacji oraz Anulacji obowiązujących w tym Serwisie 
 • Jeśli rezerwacja i płatność zostały wykonane pomyślnie na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie oraz wszystkie potrzebne informacje do zrealizowania Usługi. 
 • Jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości bądź chcesz wprowadzić modyfikacje do Twojej rezerwacji skontaktuj się z Obsługą klienta. 
 • Użytkownik zaznaczając w procesie rezerwacji, że akceptuje warunki rezerwacji, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Platformy i jest świadomy konsekwencji z nich wynikających.

Realizacja Usługi

 • Po dokonaniu płatności na podany przez Użytkownika adres e-mail przesyłany jest Voucher, który jest potwierdzeniem dokonania rezerwacji i zawarcia umowy z serwisem GUIDER. 
 • Aby zrealizować wykupioną Usługę klient musi posiadać voucher/bilet w wersji elektronicznej lub papierowej i przedstawić go przed zajęciem miejsca w autokarze lub przy wejściu do wybranej atrakcji turystycznej. Voucher wysyłany jest do klienta po zaksięgowaniu płatności. Na bilecie musi być wyraźnie widoczny numer rezerwacji oraz dane klienta. 
 • Godziny zbiórek na Wycieczki fakultatywne podane na Bilecie nie powinny ulec zmianie. W innym wypadku klient zostanie powiadomiony o zmianach drogą telefoniczną lub telefonicznie. Jeśli nastąpią takie zmiany to wyłącznie w trosce o komfort i  dobro Klienta i ulepszenie programu wycieczki. 
 • W przypadku Wycieczek fakultatywnych Użytkownik musi pojawić się w wyznaczonym miejscu o podanym czasie, aby wziąć udział w wycieczce. Zaleca się przybycie na miejsce 10 minut przed określonym na bilecie czasie. W przypadku opóźnienia autobusu większego niż 15 minut prosimy o kontakt na telefon alarmowy podany na Bilecie elektronicznym. 
 • Jeśli Użytkownik nie pojawił się w miejscu zbiórki podanym na Bilecie o wyznaczonej godzinie,  nie może domagać się zwrotu pieniędzy. 
 • Użytkownik musi pojawić się w określonym na bilecie Miejscu zbiórki o ustalonej godzinie. Nasze autokary wyposażone są w system kontroli GPS i w przypadku, gdy Klient  nie pojawi się we właściwym miejscu o właściwym czasie organizator dysponuje informacją o dokładnym położenie autokaru i potrafi to udowodnić. 
 • Użytkownik zobowiązany jest do oceny stanu zdrowia własnego oraz innych uczestników, nad którymi sprawuje opiekę, aby realizacja Usługi była w pełni bezpieczna i możliwa do realizacji. 
 •  

Ceny

 • Dokładamy wszelkich starań aby nasze ceny były konkurencyjne i adekwatne do Usług.
 • Wszystkie ceny podane w Serwisie są aktualne na dzień publikacji.
 • Na cenę w dużej mierze wpływa rodzaj wycieczki lub atrakcji, program, czas trwania, transfer, itd.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zachęcania Użytkowników do dokonania rezerwacji promocjami i akcjami promocyjnymi. 
 • Informacje na temat rabatów i promocji mogą zostać umieszczone bezpośrednio na platformie, w mediach społecznościowych lub u naszych SummerGuidowych przyjaciół 🙂 
 • Ceny naszych produktów i wycieczek podane są w walucie EURO. Również w tej walucie odbywają się płatności. 
 • Podane na stronie ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w Hiszpanii.
 • Ceny dla dzieci

  dzieci od 3 do 12 lat mają zniżkę, która zostanie naliczona automatycznie po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego

  dzieci od 0 do 2 lat zwiedzają z nami bezpłatnie 

  • W opcji darmowej 0-2 lata, która jest bezpłatna, dzieci nie mają gwarantowanego własnego miejsca w autobusie – siedzą na kolanach opiekunów. Jeśli chcesz aby Twoje dziecko miało odrębne miejsce w autobusie należy wykupić opcję ze zniżką dziecięcą. 
  • Przewodnik lub inna osoba wyznaczona przez organizatora są upoważnieni do sprawdzenia wieku dziecka w przypadku wątpliwości. Wiek dziecka liczony jest według roku urodzenia w dowodzie lub paszporcie.

Płatności

 • Płatności w Serwisie GUIDER są obsługiwane przez 100% bezpieczne bramki jak Stripe oraz Paypal. 
 • Płatność kartą kredytową dokonywana jest za pośrednictwem platformy prowadzonej przez podmiot legitymujący się stosownymi decyzjami uprawniającymi do autoryzacji i rozliczeń oraz świadczenie usług płatniczych, umożliwiającej bezpieczne przeprowadzenie płatności kartą kredytową.
 • W chwili rezerwacji karta kredytowa lub debetowa klienta zostanie obciążona pełną podaną kwotą. 
 •  Płatności kartą kredytową może dokonać właściciel karty lub osoba przez niego upoważniona. Używanie cudzej karty kredytowej bez upoważnienia w celu opłacenia rezerwacji jest w świetle prawa przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy art. 278. Kodeksu Karnego. Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane przez Serwis odpowiednim organom ścigania.
 • Wpisując dane karty kredytowej Klient wyraża zgodę na autoryzację karty do wysokości należności za rezerwację. Autoryzacja nastąpi najpóźniej w ciągu 24 godzin po dokonaniu rezerwacji.
 •  W przypadku braku autoryzacji, możliwości zablokowania należności na karcie lub gdy nie ma możliwości płatności kartą kredytową danego typu Klient powinien skontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną z Infolinią Serwisu.

Dokumenty

 • dokumentem potwierdzającym zarezerwowaną usługę jest Voucher , który zostanie dostarczony do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Klienta w Formularzu rezerwacyjnym 
 • Voucher jest jednocześnie biletem i należy go okazać w formie elektronicznej bądź papierowej aby zrealizować usługę. Brak jego okazania może być równoznaczny z odmową realizacji usługi przez Dostawcę.  
 • Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, że Voucher potwierdzający zamówioną usługę został mu dostarczony pomyślnie i zawiera prawidłowe dane. W przypadku jakichkolwiek komplikacji należy skontaktować się z Obsługą klienta platformy GUIDER. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie tego kroku. 

Polityka zwrotów i modyfikacji

 • Warunki anulacji i modyfikacji rezerwacji są określone w treści opisu każdej Usługi lub Produktu. Warunki anulowania i modyfikacji zostaną również określone w e-mailu potwierdzającym otrzymanym przez Użytkownika po potwierdzeniu rezerwacji
 • Wszystkie zmiany lub anulacje muszą zostać potwierdzone przez dział obsługi klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 • Podczas modyfikacji rezerwacji będzie obowiązywała cena podana w momencie dokonywania zmiany.
 • Kiedy rezerwacja zostanie anulowana, klient otrzyma stosowne potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o kontakt w razie braku takiej wiadomości.
 • Organizator oraz dostawca zastrzegają sobie prawo do anulacji usługi bez podania przyczyny. Zazwyczaj decyzja ta podyktowana jest niewystarczającą ilością uczestników. zamknięciem obiektów lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.
 • W przypadku anulacji ze strony Serwisu GUIDER klientowi przysługuje prawo do zwrotu kosztów. 
 • Administrator zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji programu czy usługi w przypadkach tzw. siły wyższej spowodowanej np zjawiskami pogodowymi, warunkami atmosferycznymi, wypadkami drogowymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od organizatora ani dostawcy. Za okoliczności “siły wyższej” uznaje się sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani w żaden sposób uniknąć. O takich okolicznościach i wynikających z tego zmianach klient zostanie poinformowany najszybciej jak będzie to możliwe. 
 • W przypadku nie pojawienia się w ustalonym terminie w wyznaczonym obiekcie lub w miejscu zbiórki, anulowania lub zmiany rezerwacji Usługi poza ustalonym terminem i zasadami, klient zostanie obciążony kosztem rezerwacji. 

Reklamacje

 • Klienci niezadowoleni z wycieczki lub innej usługi zakupionej w serwisie GUIDER mogą złożyć reklamację do naszego zespołu najpóźniej do 14 dni roboczych, licząc od dnia realizacji Usługi w celu umożliwienia firmie dokładnego rozpatrzenia skargi. 
 • Reklamację można wysłać drogą elektroniczną lub w formie pisemnej na adres siedziny Summerguider SL. W tym celu należy umieścić dokładne dane Użytkownika i prawidłowy numer rezerwacji, oraz adres e-mail do kontaktu wraz z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji. 
 • Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania drogą mailową. 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

 • Platforma jest wyłączną własnością spółki SummerGuider SL, wraz z tekstami, grafikami, zdjęciami, filmami, itp. 
 • Zawartość tej Platformy (w tym między innymi znaki towarowe, tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, pliki audio i oprogramowanie) jest własnością GUIDER lub jego dostawców treści i jest chroniona prawem własności intelektualnej.
 • Powielanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie lub przekształcanie, w całości lub w części, Platformy jest zabronione bez zgody właściciela Platformy GUIDER.
 • Platforma dopuszcza publikację opinii Użytkowników dotyczących korzystania z zakupionych Usług. Użytkownicy udzielają właścicielowi Platformy licencji nieodpłatnej, podlegającej podlicencjonowaniu oraz bez jakichkolwiek ograniczeń geograficznych i/lub czasowych, na użytkowanie, rozpowszechnianie, komunikację publiczną, adaptację i /lub powielanie tych opinii. GUIDER jest uprawniony do przekształcania, dostosowywania i/lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób opinii Użytkowników w celu prowadzenia działań reklamowych i/lub promocyjnych. 
 •  
Bez tytułu (300×300 px) (1)

Masz pytanie lub sugestię?

Dokadamy wszelkich stara aby nasza firma oraz oferowane przez nas Usługi były przejrzyste i jasne dla wszystkich. Jeśli jest cokolwiek, o co chcesz nas zapytać nie czekaj dłużej i wyślij do nas wiadomość. Odpowiadamy na wszystkie pytania.  Jest dla nas bardzo ważne, aby korzystanie z dostępnych na naszej stronie usług było przyjemnością i urozmaiceniem Waszego pobytu na Majorce. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i interesuje nas opinia naszych Klientów. Jeśli chcecie podzielić się z nami wrażeniami lub uwagami prosimy o wiadomość. Ułatwi nam to doskonalenie naszych Usług! 

Słowniczek pojęć

 • Użytkownik – to osoba fizyczna korzystająca z Platformy GUIDER i realizująca usługę dostarczaną przez SummerGuider SL.
 • Platforma/Serwis – strona internetowa, na której dostępna jest kompletna oferta wraz ze szczegółowymi informacjami na jej temat z możliwością rezerwacji i dokonywania płatności.
 • Usługa – to oferowan przez nas aktywność w formie wycieczki , produktu lub innej aktywności turystycznej 
 • Organizator – Summerguider SL 
 • Dosatwca – to pośrednik lub kontrahent, który dostarcza lub realizuje Usługę lub jej część.
 • Voucher – bilet elektroniczny, który Użytkownik otrzyma po dokonaniu płatności za Usługę i jest zobowiązany posiadać go w formie elektronicznej lub papierowej w momencie rozpoczęcia realizacji usługi 
 • Wycieczka fakultatywna – usługa dostępna na platformie, aktywność sprzedawana wraz z transferem z i do miejsca zakwaterowania, może być całodniowa lub półdniowa. 
 • Obsługa klienta – dział, który odpowiedzialny jest za utrzymywanie kontaktu z Użytkownikami poprzez adres email lub czat dostępny na stronie.