Polityka prywatności serwisu GUIDER

Polityka prywatności

Ochrona prywatności danych osobowych Użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Dlatego zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz obiegu tych danych (RGPD) oraz Ustawą Organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDGDD), Za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności chcemy szczegółowo wyjaśnić zasady i warunki gromadzenia przez SUMMERGUIDER, S.L. (zwanym dalej “GUIDER”) danych osobowych oraz cel ich przetwarzania. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Wszystko to, w trosce o bezpieczeństwo Użytkowników naszego serwisu. 

Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych?

Ta strona internetowa jest własnością spółki SUMMERGUIDER S.L. zarejestrowanej w Hiszpanii pod numerem NIF B10556074 z siedzibą pod adresem Calle Rafael Calafell 8, 07013 Palma, Illes Balears – Hiszpania z numerem Licencji nadanym przez Ministerstwo Turystyki Balearów: MT/179 Możesz się z nami kontaktować drogą elektroniczną pod adresem email: contact@mallorcaguider.com 

 

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

Platforma GUIDER umożliwia swoim Użytkownikom rejestrację i kontraktowanie usług, dane osobowe są zbierane kiedy:

 • kiedy Użytkownik kontaktuje się z nami bezpośrednio poprzez email lub formularze kontaktowe dostępne na platformie lub poprzez media społecznościowe, 
 • kiedy Użytkownik dokona zakupu produktu bądź usługi poprzez platformę GUIDER lub poprzez oferty dostępne w mediach społecznościowych, 
 • kiedy Użytkownik zapisze się do newslettera, 
 • poprzez cookies – nasza strona zawiera pliki cookies, które zbierają informacje o ruchu na stronie, zalecamy zapoznanie się z polityką plików cookies dostępną poniżej w celu uzyskania pełnych informacji w tym zakresie,

W jakim celu zbieramy dane osobowe?

Platforma GUIDER używa danych osobowych swoich Użytkownikom w następujących celach:

 • w celu zawarcia umowy,
 • do zarządzania rezerwacjami,
 • w celu realizacji i świadczenia usług, 
 • dla uzyskania i analizy statystyk,
 • w celach informacyjnych odpowiadając na wiadomości otrzymane poprzez dostępne formularze/email/media społecznościowe 
 • w celu wysyłania informacji handlowych do Użytkowników, telefonicznie, e-mailem, SMS/MMS, komunikatorami lub innymi równoważnymi środkami komunikacji związanymi z usługami GUIDER, wyłącznie kiedy Użytkownik wyraził zgodę do przetwarzania danych osobowych w tym celu, 
 • w celu sprawdzenia jakości i ulepszania istniejących usług i produktów, 
 • w celu personalizacji usług,

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, a także do przechowywania danych zgodnie z przepisami prawa handlowego, w szczególności w odniesieniu do ustawowych terminów ich przedawnienia, oraz do rozpatrzenia ewentualnych roszczeń:

 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych, 
 • czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe i inne podobne,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
 • czas do momentu wycofania zgody

Jakim odbiorcom mogą być przekazywane Twoje dane?

W zależności od celów, dla których zbierane są dane osobowe, dostęp do tych informacji mogą mieć następujące osoby:

 

 • Zewnętrzni operatorzy turystyczni i pośrednicy bezpośrednio powiązani z dokonaną przez Użytkownika rezerwacją w celach realizacji usługi, 
 • Administracja publiczne i organy państwowe w przypadkach, gdy istnieje wymóg, obowiązek prawny lub gdy uznamy, że istnieją wystarczające przesłanki i/lub podejrzenia, że ​​mamy do czynienia z przestępstwem niezgodnym z prawem lub kryminalnym,
 • Podmioty i platformy płatnicze
 • do przetwarzania danych osobowych Użytkowników są upoważnieni pracownicy, zleceniobiorcy i firmy działające na zlecenie GUIDER. 

Jakie masz prawa, gdy przekazujesz nam dane osobowe?

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane, powinieneś wiedzieć, że:

 • masz prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
 • masz prawo do modyfikacji i uzupełnienia swoich danych osobowych, 
 • masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy, 
 • masz prawo, do ograniczenia zarządzania Twoimi danymi osobowymi,
 • jeśli tego chcesz, to przestaniemy przetwarzać dane osobowe, z wyjątkiem tego, że muszą one być dalej przetwarzane z uzasadnionych powodów lub w celu dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.
 • możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,
 • aby zgłosić nam decyzje związane z przetwarzaniem danych osobowych należy skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@mallorcaguider.com lub pisemnie na adres pocztowy podany w punkcie 1 niniejszej polityki,
 • jeśli uznasz to za stosowne, możesz złożyć skargę do właściwego organu, w tym przypadku do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych (https://www.aepd.es).

Informacje dodatkowe

Akceptacja i zgoda

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o warunkach ochrony danych osobowych, akceptuje i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez GUIDER, w sposób wyżej opisany i dla celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Zabezpieczenie danych osobowych

Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

Korzystanie z platformy przez osoby niepełnoletnie

Nasze usługi kierujemy wyłącznie do osób pełnoletnich. W tym sensie nie gromadzimy świadomie informacji od nieletnich. Jeśli jesteś ojcem, matką lub przedstawicielem prawnym i uważasz, że Twoje dziecko lub podopieczny przesłał nam dane osobowe, skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na adres contact@mallorcaguider.com

Kontakt z właścicielem platformy 

W razie pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych lub w celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt na adres email contact@mallorcaguider.com 

Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Platforma – serwis internetowy „mallorcaguider.com”

Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizyczne

Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

Oferta – informacje o najważniejszych cechach Usługi

Zbieranie danych
Aby dokonać rezerwacji usług dostępnych w naszym Serwisie niezbędne jest podanie danych potrzebnych do realizacji zamówienia: Imię i nazwisko, nazwa hotelu lub miejscowości pobytu lub adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, liczba uczestników, W zależności od rodzaju zarezerwowanej atrakcji może również być konieczne uzyskanie dalszych informacji, np. numeru lotu lub wieku uczestników. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym dokonania rezerwacji i zakupu produktów i usług.

Bez tytułu (300×300 px)

Pliki cookies

Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, przesyłane do urządzenia użytkownika podczas odwiedzania przez niego serwisu internetowego. Pliki cookies zawierają m.in. adres serwisu internetowego, z którego pochodzą, ustawienia dokonane przez użytkownika serwisu, dane wpisywane do formularzy. Mechanizm cookies nie pobiera jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika serwisu internetowego. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

 1. Administrator serwisu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich z Serwisu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Serwisu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”).
 3. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu obsługi Serwisu, w tym, aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Serwisu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także, aby tworzyć statystyki Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 4. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
  1. w przeglądarce Internet Explorer,
  2. w przeglądarce Mozilla Firefox,
  3. w przeglądarce Chrome,
  4. w przeglądarce Opera, albo
  5. w przeglądarce Safari.
 5. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 6. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Jeżeli cookies nie są blokowane, oznacza to zgodę na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
 7. Strony internetowe, do których odnośniki umieszczone są w Serwisie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies)
 8. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie nie chcą, aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

Ostatnia aktualizacja: Palma, 17/11/2022